Sự kiện khác

27/07/2020 15/08/2020

TIKTOK CHALLENGE “CHƯA NHẢY SAO BIẾT” – BẬT TIKTOK ...

  Events
  AEON MALL Hà Đông, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội
05/12/2019

AEON MALL Ha Dong will officially open on 5th ...

  Events
  AEON MALL Hà Đông, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội
02/11/2019

The Tree Planting Ceremony “AEON Hometown Forest” attracted thousands ...

  Events
  AEON MALL Hà Đông, Duong Noi ward, Ha Dong district