Sự kiện khác

05/12/2019

AEON MALL Ha Dong will officially open on 5th ...

  Events
  AEON MALL Hà Đông, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội
02/11/2019

The Tree Planting Ceremony “AEON Hometown Forest” attracted thousands ...

  Events
  AEON MALL Hà Đông, Duong Noi ward, Ha Dong district
02/11/2019

Accompany with AEON MALL Ha Dong to turn GREEN ...

  Events
  AEON MALL Hà Đông