💌SỰ CHÚ Ý CỦA BẠN ĐÃ VA PHẢI VÀO SIÊU DEAL “FALL IN CROCS”! 👉HOÀN TIỀN LÊN ĐẾN 𝟱𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬 VNĐ

🍂Thu đi để lại lá vàng, 

Yêu Crocs, Crocs để bạt ngàn deal ngon! 

🤩Hoàn tiền 𝟮𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬 VNĐ cho hóa đơn từ 𝟭.𝟳𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬 VNĐ 

🤩Hoàn tiền 𝟱𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬 VNĐ cho hóa đơn từ 𝟯.𝟬𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬 VNĐ 

Thời gian: 29/07 – 14/08 

✨Áp dụng cho tất cả sản phẩm, bao gồm Jibbitz. 

🛒Đến cửa hàng Crocs để săn siêu deal ngay! 

🛒Mua sắm Crocs online tại: https://bit.ly/CrocsVNOnlineStore  

👉Theo dõi Instagram Crocs tại: https://www.instagram.com/crocsvnofficial/  

#CrocsVietnam #FallinCrocs #Sale_off #Promotion