JM DRESS DESIGN – MỪNG SINH NHẬT 5 TUỔI

Từ ngày 26/6, JM DRESS DESIGN áp dụng ưu đãi: Đồng giá chỉ từ 115K áp dụng đối với tất cả sản phẩm.

Ngoài ra, từ ngày 23/6, giảm 10% tất cả sản phẩm nguyên giá khi khách hàng thay khung avatar.