191 Cửa hàng


TOMMY JEANS

Tầng 1 [127]

Thời trang nam, Thời trang nữ, Thời trang trẻ em


MAXX KER

Tầng 1 [122-2]

Phụ kiện, Thời trang nam, Thời trang nữ


Vua Chả Cá

Tầng 1 [163-164-165, 163-164-165]

Nhà hàng


Vans

Tầng 1 [128 - 2]

Phụ kiện


TOKYO GLASS COMPANY

Tầng 1 [115]

Phụ kiện


Fancy Time

Tầng 2 [211-3]

Phụ kiện


XTM

Phụ kiện


Grand

Tầng 3 [302]

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


Forever

Tầng 3 [306-308]

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


YiFang

Tầng 2 [245]

Ẩm thực


Nino maxx

Tầng 1 [123-3]

Thời trang nam, Thời trang nữ, Thời trang trẻ em