Chính sách bảo mật thông tin

1. Cách thức, mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Quý khách hàng liên hệ với AEONMALL HÀ ĐÔNG bằng các công cụ hỗ trợ trực tuyến hoặc gửi liên hệ qua form thông tin trên website có thể được yêu cầu cung cấp các thông tin như: Họ tên, email, số điện thoại, chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu… và các thông tin khác mà khách hàng cung cấp để chúng tôi có thể hỗ trợ, liên hệ và trao đổi thông tin với khách hàng trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Quý khách hàng có toàn quyền lựa chọn việc cung cấp hoặc không cung cấp các thông tin nêu trên. Nếu Quý khách hàng lựa chọn cung cấp thông tin bằng cách tiếp tục sử dụng các công cụ hỗ trợ trực tuyến và/hoặc điền vào form thông tin trên website thì chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng đồng ý để chúng tôi sử dụng thông tin đó theo mục đích và phạm vi nêu tại chính sách bảo mật thông tin này.

Quý khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Website sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

– Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và website

– Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

– Xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại aeonmall-hadong.com.vn

– AEONMALL HÀ ĐÔNG có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của aeonmall-hadong.com.vn

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY TNHH AEONMALL VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 3, Văn phòng phía đông, AEONMALL Long Biên, số 27 đường Cổ Linh, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hotline: 024 3944 9815 (ext. 182)

Email: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/aeonmallhadong.hn/

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

– Khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi cập nhật hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình trên hệ thống dữ liệu của aeonmall-hadong.com.vn

– Khách hàng có quyền gửi khiếu nại đến: aeonmall-hadong.com.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin; trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng, tùy theo mức độ, aeonmall-hadong.com.vn sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

– Thông tin cá nhân của khách hàng trên website aeonmall-hadong.com.vn được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của website. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng ngoài mục đích đã nêu tại chính sách bảo mật thông tin này chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

– Để Ban quản lý aeonmall-hadong.com.vn có thể giải quyết các yêu cầu/khiếu nại của các cá nhân/tổ chức thì khi liên hệ với chúng tôi, Quý khách hàng vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, điện thoại, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu,… và chịu trách nhiệm về những thông tin trên. Ban quản lý aeonmall-hadong.com.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi liên hệ ban đầu là không chính xác.