Vào ngày 5 & 20 hàng tháng, khi mua sắm tại AEON MALL Hà Đông và xuất trình thẻ thành viên AEON, khách hàng sẽ nhận được các ưu đãi hấp dẫn từ các cửa hàng trong trung tâm mua sắm.

Lưu ý:
– Danh sách cửa hàng sẽ được cập nhật thường xuyên
– Các chương trình khuyến mãi có thể thay đổi & cập nhật tùy mỗi thời điểm diễn ra Ngày hội thành viên


AMM

Tầng 2 [T210]

Thời trang nam, Thời trang nữ, Thời trang trẻ em


ADORE DRESS

Tầng 2 [T201-1]

Thời trang nữ


MYKINGDOM

Tầng 3 [T331]

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


Homechef

Tầng 3 [T357]

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


BOO

Tầng 2 [T233]

Thời trang nam, Thời trang nữ, Thời trang trẻ em


Hoàng Phúc

Tầng 2 [T232]

Phụ kiện, Thời trang nam, Thời trang nữ, Thời trang trẻ em


Beverly Hills Polo Club

Tầng 1 [T121]

Thời trang nam, Thời trang nữ


Swensen’s

Tầng 1 [T145-2]

Cửa hàng kem


Con Cưng

Tầng 3 [T313]

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


KHAO LAO

Tầng 2 [T249 - 250]

Nhà hàng


Naris

Tầng 1 [T105-3]

Mỹ phẩm


Pantio

Tầng 2 [T239]

Thời trang nữ


King BBQ

Tầng 2 [T274]

Nhà hàng


The Pizza Company

Tầng 2 [T271 - T272]

Nhà hàng


Banana Republic

Tầng 1 [T116]

Thời trang nam, Thời trang nữ


Anta Kids

Tầng 3 [T330]

Thời trang trẻ em


Le Monde Steak

Tầng 2 [T248]

Nhà hàng


Sumo Yakiniku

Tầng 1 [T166]

Nhà hàng


Yakimono

, Tầng 2 [T246 - 247]

Nhà hàng


Koh Yam

Tầng 2 [T265]

Nhà hàng


Thai Express

Tầng 2 [T261]

Nhà hàng


ELISE

Tầng 2 [T202 - 203]

Thời trang nữ


Meiwei

Tầng 2 [T262 - 263]

Nhà hàng


CANIFA

Tầng 2 [T211]

Thời trang nam, Thời trang nữ, Thời trang trẻ em


KOHNAN

Tầng 2 [T223 - 225]

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


Jollibee

Tầng 3 [T355-1 & 2]

Nhà hàng


Flower of Hand

Tầng 3 [T307-2]

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


Hotpot Story

Tầng 2 [T273]

Nhà hàng


JYSK

Tầng 3 [T305]

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


BreadTalk

Tầng 1 [T168-2]

Trà, bánh và cà phê


Akemi

Tầng 2 [T205-1]

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


THE BODY SHOP

Tầng 1 [T105-1]

Mỹ phẩm


Chago Tea&Caf’e

Tầng 2 [T214 - 1&2]

Trà, bánh và cà phê


Thai Pattaya

Tầng 2 [T264]

Nhà hàng


Yves Rocher

Tầng 1 [T105-4]

Mỹ phẩm


ANTA

Tầng 2 [T218]

Phụ kiện


ALDO

Tầng 1 [T142]

Phụ kiện


BLOOM

Tầng 1 [T102-2]

Đồ trang sức


AOKANG

Tầng 2 [T243]

Phụ kiện


Chè Sầu Thể Giao

Tầng 3 [T354]

Vườn ẩm thực


MANGO

Tầng 1 [T132- 133]

Thời trang nam, Thời trang nữ, Thời trang trẻ em


Dairy Queen

Tầng 2 [T275]

Trà, bánh và cà phê


TOKYO GLASS COMPANY

Tầng 1 [T115]

Phụ kiện


YiFang

Tầng 1 [T168-1]

Ẩm thực


Nino maxx

Tầng 2 [T209]

Thời trang nam, Thời trang nữ, Thời trang trẻ em