Vào ngày 5 & 20 hàng tháng, khi mua sắm tại AEON MALL Hà Đông và xuất trình thẻ thành viên AEON, khách hàng sẽ nhận được các ưu đãi hấp dẫn từ các cửa hàng trong trung tâm mua sắm.

Lưu ý:
– Danh sách cửa hàng sẽ được cập nhật thường xuyên
– Các chương trình khuyến mãi có thể thay đổi & cập nhật tùy mỗi thời điểm diễn ra Ngày hội thành viên


Hồng Long Dim Sum

Tầng 3 [31]

Nhà hàng, Vườn ẩm thực


Chè Sầu Thể Giao

Tầng 3 [16]

Trà và cà phê, Vườn ẩm thực


TOKYO GLASS COMPANY

Tầng 1 [30]

Phụ kiện


YiFang

Tầng 2 [44]

Ẩm thực


Kim Food’s Signature

Tầng 3 [27]

Nhà hàng, Vườn ẩm thực


Bangkok house

Tầng 3 [13]

Nhà hàng, Vườn ẩm thực


Bonbon Fruit Juice

Tầng 3 [17]

Trà và cà phê, Vườn ẩm thực


Cơm Gà Hội An

Tầng 3 [11]

Nhà hàng, Vườn ẩm thực


Bít Tết Ngon

Tầng 3 [14]

Nhà hàng, Vườn ẩm thực


Beverly Hills Polo Club

Tầng 1 [22]

Thời trang nam, Thời trang nữ


5Cua

Tầng 3 [26]

Nhà hàng, Vườn ẩm thực


Ragout

Tầng 3 [22]

Nhà hàng, Vườn ẩm thực


Hongkong Town Grill & BBQ

Tầng 3 [20]

Nhà hàng, Vườn ẩm thực


Hongkong Town Hotpot

Tầng 3 [21]

Nhà hàng, Vườn ẩm thực


Asian Food Point

Tầng 3 [30]

Nhà hàng, Vườn ẩm thực


Quê Miền Tây

Tầng 3 [24]

Nhà hàng, Vườn ẩm thực


Chotto

Tầng 2 [51]

Nhà hàng


Take Eat Easy

Tầng 3 [18]

Trà và cà phê, Vườn ẩm thực


BLOOM

Tầng 1 [49]

Đồ trang sức


Le Monde Steak

Tầng 2 [46]

Nhà hàng


Yakimono

Second Floor, Tầng 2 [45]

Nhà hàng


Chago Tea&Caf’e

Tầng 3 [15]

Trà và cà phê, Vườn ẩm thực


Truly Việt

Tầng 2 [10]

Nhà hàng


Meiwei

Tầng 2 [13]

Nhà hàng


Chicken Society

Tầng 3 [32]

Nhà hàng, Vườn ẩm thực


Mala-tang

Tầng 3 [25]

Nhà hàng, Vườn ẩm thực


Ajisai Udon

Tầng 3 [19]

Nhà hàng, Vườn ẩm thực


Fujisakura

Tầng 3 [28]

Nhà hàng, Vườn ẩm thực


EFORA

Tầng 1 [24]

Phụ kiện


JYSK

Tầng 3 [53]

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình