186 Cửa hàng


Nội Thất Hoàn Mỹ

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


Fuji Sakura

Tầng 3 [337]

Nhà hàng


5 Cua

Tầng 3 [339]

Nhà hàng


VALENTINO CREATIONS

Thời trang nam, Thời trang nữ


Orifood BBQ & Hotpot

Tầng 2 [251]

Nhà hàng, Vườn ẩm thực


Okaidi Obaibi

Tầng 3 [328]

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình, Thời trang trẻ em


Fila

Tầng 1 [118-2]


Aristino

Tầng 2 [204-2]

Thời trang nam


Guardian

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình, Mỹ phẩm


Lovekids

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình, Thời trang trẻ em


MLB

Phụ kiện, Thời trang nam, Thời trang nữ


Kangaroo

Tầng 3 [310-311]

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


New Era

Thời trang nam, Thời trang nữ