183 Cửa hàng


XTEP

Tầng 1 [27]

Phụ kiện, Thời trang nam, Thời trang nữ


Tasaki BBQ

Tầng 2 [10]

Nhà hàng


Lẩu Thái 268

Tầng 3 [29]

Nhà hàng, Vườn ẩm thực


K-PUB

Tầng 1 [63]

Nhà hàng


JOCKEY, VERA

Tầng 2 [76]

Thời trang nam, Thời trang nữ


METiC

Tầng 2 [65]

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


Smock Cô Nắng

Tầng 2 [44-4]

Thời trang trẻ em


Soul Of Vietnam

Tầng 2 [44-2]

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


D.CHIC

Tầng 1 [36]

Thời trang nữ


Fujjko

Tầng 3 [8]

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình, Dịch Vụ


ADORE DRESS

Tầng 2 [39]

Thời trang nữ


Melissa

Tầng 1 [26]

Phụ kiện, Thời trang nữ


THE EXECUTIVE

Tầng 1 [37]

Phụ kiện, Thời trang nam, Thời trang nữ


H&M

Tầng 2 [28], Tầng 1 [33]

Phụ kiện, Thời trang nam, Thời trang nữ, Thời trang trẻ em


Hồng Long Dim Sum

Tầng 3 [31]

Nhà hàng, Vườn ẩm thực