186 Cửa hàng


MULGATI

Tầng 1 [T102-1]

Phụ kiện


PIZZA 4P’s

Tầng 1 [T157-T159]

Nhà hàng


Số 1. Jjajang

Tầng 3 [T333]

Vườn ẩm thực


Gabby

Tầng 3 [T358]

Thời trang trẻ em


GAP KIDS

Thời trang trẻ em


361º

Tầng 2 [T219]

Phụ kiện


HỶ PHỤNG VIÊN

Tầng 1 [T156]

Nhà hàng


OGAWA

Tầng 3 [T304-1]

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


NHÀ HÀNG PHƯƠNG NAM

Tầng 1 [T167]

Nhà hàng


LUG.VN

Tầng 1 [T120-1]

Phụ kiện


MUJI

Tầng 1 [T122- T123]

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


SƯỜN MƯỜI

Tầng 2 [T257]

Nhà hàng


HIME

Tầng 2 [T234]

Thời trang nữ


Siêu thị AEON Hà Đông

Siêu thị Bách hoá và tổng hợp