189 Cửa hàng


Thủy Cung Không Nước

Tầng 3 [T320]

Giải Trí


JUMP ARENA

Tầng 3 [T314 - T316]

Giải Trí


LUSH

Tầng 1 [T126-2]

Mỹ phẩm


Magic Candy

Vườn ẩm thực


DECATHLON

Tầng 1 [T113 - 114]

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


YUTANG

Tầng 1 [T153-2]

Nhà hàng


YANG HAO

Tầng 2 [T256]

Nhà hàng


MULGATI

Tầng 1 [T102-1]

Phụ kiện


PIZZA 4P’s

Tầng 1 [T157-T159]

Nhà hàng


Số 1. Jjajang

Tầng 3 [T333]

Vườn ẩm thực


Gabby

Tầng 3 [T358]

Thời trang trẻ em


GAP KIDS

Thời trang trẻ em


361º

Tầng 2 [T219]

Phụ kiện


HỶ PHỤNG VIÊN

Tầng 1 [T156]

Nhà hàng