184 Cửa hàng


AMM

Tầng 2 [30]

Thời trang nam, Thời trang nữ, Thời trang trẻ em


DECATHLON

Tầng 1 [126, 126]

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


WUNDERTUTE

Tầng 3 [58]

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


ToCoToCo

Tầng 2 [9]

Trà, bánh và cà phê


CỎ MỀM

Tầng 2 [40]

Mỹ phẩm


Ko&Co

Tầng 2 [17]

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình, Phụ kiện


XTEP

Tầng 1 [27]

Phụ kiện, Thời trang nam, Thời trang nữ


Tasaki BBQ

Tầng 2 [10]

Nhà hàng


Lẩu Thái 268

Tầng 3 [29]

Nhà hàng, Vườn ẩm thực


K-PUB

Tầng 1 [63]

Nhà hàng


JOCKEY, VERA

Tầng 2 [76]

Thời trang nam, Thời trang nữ


METiC

Tầng 2 [65]

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


Soul Of Vietnam

Tầng 2 [42]

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


D.CHIC

Tầng 1 [36]

Thời trang nữ


Fujjko

Tầng 3 [8]

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình, Dịch Vụ