189 Cửa hàng


KFC

Nhà hàng


KONNI 39

Tầng 1 [105-5]

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


Balabala

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình, Thời trang trẻ em


Nội Thất Hoàn Mỹ

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


Fuji Sakura

Tầng 3 [337]

Nhà hàng


5 Cua

Tầng 3 [339]

Nhà hàng


VALENTINO CREATIONS

Thời trang nam, Thời trang nữ


Orifood BBQ & Hotpot

Tầng 2 [251]

Nhà hàng, Vườn ẩm thực


Okaidi Obaibi

Tầng 3 [328]

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình, Thời trang trẻ em


Fila

Tầng 1 [118-2]


Aristino

Tầng 2 [204-2]

Thời trang nam


Guardian

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình, Mỹ phẩm