Cửa hàng tương tự


KFC

Nhà hàng


Fuji Sakura

Tầng 3 [337]

Nhà hàng


Orifood BBQ & Hotpot

Tầng 2 [251]

Nhà hàng, Vườn ẩm thực


Tasaki BBQ

Tầng 2 [266]

Nhà hàng