QUY ĐỊNH QUAY PHIM/CHỤP ẢNH TRONG TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

  1. Mục đích
  1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Đối với tất cả các Khách hàng vào tham quan mua sắm tại TTTM, toàn thể nhân viên TTTM AEON MALL Hà Đông và những người có liên quan.

  1. Nội dung

3.1. Các khu vực cấm chụp hình bao gồm:

3.2. Khách hàng vào tham quan, mua sắm tại TTTM được phép quay phim/chụp hình với mục đích lưu niệm, không thương mại, bằng tất cả các phương tiện (bao gồm điện thoại, máy chụp hình kĩ thuật số, máy chụp hình chuyên nghiệp…) tại tất cả các khu vực trong TTTM, ngoại trừ khu vực cấm được đề cập tại Mục 3.1.

Tuy nhiên, mọi khách hàng có nhu cầu quay phim/chụp hình (bằng máy chụp hình kĩ thuật số, máy chụp hình chuyên nghiệp…) với mục đích lưu niệm cần được cấp thẻ chụp hình của TTTM theo Mục 3.5 để Ban quản lý TTTM dễ dàng kiểm soát, tạo điều kiện để khách hàng lưu giữ khoảnh khắc và không bị gián đoán khi tham quan, mua sắm tại TTTM.

3.3. Để đảm bảo an toàn cho khách hàng khác, đồng thời giữ gìn tài sản của TTTM, tránh các khiếu kiện không đáng có, các hoạt động chụp hình sau đây phải có sự chấp thuận bởi Văn phòng AEON MALL:

3.4. Khách hàng có nhu cầu chụp ảnh theo Mục 3.2 & 3.3, vui lòng liên hệ Ban quản lý TTTM AEON MALL Hà Đông (Tầng 2 TTTM) để được hướng dẫn cụ thể. Các hoạt động chụp hình được cấp phép sẽ được cấp thẻ chụp hình của TTTM.

3.6. Nhân viên của TTTM, đặc biệt là các nhân viên bộ phận An ninh, CS có trách nhiệm nhắc nhở các hành động chụp hình bị cấm  với thái độ lịch sự, theo chuẩn mực của TTTM.

3.7. Trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn, quyết định của Ban Quản lý TTTM là quyết định cuối cùng.