216 Cửa hàng


ATZ Life

Tầng 3 [61]

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


MAZANO

Tầng 2 [32]

Thời trang nam


Mr. Dakgalbi

Tầng 1 [58]

Nhà hàng


Marukame Udon

Tầng 1 [61]

Nhà hàng


BOO

Tầng 2 [61]

Thời trang nam, Thời trang nữ, Thời trang trẻ em


NAMU

Tầng 2 [41]

Thời trang nữ


HOIVU

Tầng 2 [42]

Thời trang nữ


Phương Linh Silk

Tầng 2 [39]

Phụ kiện, Thời trang nữ


New Balance

Tầng 1 [18-2]

Phụ kiện


NAM&Co.

Tầng 2 [66]

Thời trang nữ


Mono Talk

Tầng 2 [40]

Thời trang nữ


Kipling

Tầng 1 [69-2]

Phụ kiện


IDOOMEE

Tầng 1 [27]

Thời trang nam, Thời trang nữ


Crocs

Tầng 1 [18-1]

Phụ kiện


GoGi House

Tầng 2 [50]

Nhà hàng