191 Cửa hàng


Lovekids

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình, Thời trang trẻ em


MLB

Phụ kiện, Thời trang nam, Thời trang nữ


Kangaroo

Tầng 3 [310-311]

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


New Era

Thời trang nam, Thời trang nữ


Converse

Thời trang nam, Thời trang nữ, Thời trang trẻ em


MAKULABO

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


Reebok

Thời trang nam, Thời trang nữ


INOCHI

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


UNIQLO

Tầng 1 [123-5]

Phụ kiện, Thời trang nam, Thời trang nữ, Thời trang trẻ em


AMM

Tầng 2 [210]

Thời trang nam, Thời trang nữ, Thời trang trẻ em


DECATHLON

Tầng 1 [126, 126]

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


WUNDERTUTE

Tầng 3 [301-2]

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


ToCoToCo

Tầng 2 [267-2]

Trà, bánh và cà phê


CỎ MỀM

Tầng 2 [244-1]

Mỹ phẩm