202 Cửa hàng


TIME STATION NEO JAPAN

Tầng 1 [28]

Phụ kiện


EDEN Coffee

Tầng 1 [42]

Trà và cà phê


GENVIET

Tầng 2 [57]

Thời trang nam, Thời trang nữ, Thời trang trẻ em


MYKINGDOM

Tầng 3 [34]

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


Homechef

Tầng 3 [7]

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


ATZ Life

Tầng 3 [61]

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


MAZANO

Tầng 2 [32]

Thời trang nam


Mr. Dakgalbi

Tầng 1 [58]

Nhà hàng


Boss Wakasa

Tầng 3 [59]

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


Marukame Udon

Tầng 1 [61]

Nhà hàng


Vietstreet

Tầng 1 [7]

Nhà hàng


Lotteria

Tầng 1 [3]

Nhà hàng


LUG

Tầng 1 [15]

Phụ kiện


BOO

Tầng 2 [61]

Thời trang nam, Thời trang nữ, Thời trang trẻ em


Kim Food’s Signature

Tầng 3 [27]

Nhà hàng, Vườn ẩm thực