187 Cửa hàng


MLB

Tầng 1 [T109]

Phụ kiện, Thời trang nam, Thời trang nữ


Kangaroo

Tầng 3 [T310 - 311]

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


New Era

Thời trang nam, Thời trang nữ


Converse

Tầng 2 [T228]

Thời trang nam, Thời trang nữ, Thời trang trẻ em


MAKULABO

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


Reebok

Tầng 2 [T230]

Thời trang nam, Thời trang nữ


INOCHI

Tầng 3 [T321]

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


UNIQLO

Tầng 1 [T124 -125]

Phụ kiện, Thời trang nam, Thời trang nữ, Thời trang trẻ em


AMM

Tầng 2 [T210]

Thời trang nam, Thời trang nữ, Thời trang trẻ em


DECATHLON

Tầng 1 [T126]

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


WUNDERTUTE

Tầng 3 [T301-2]

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


ToCoToCo

Tầng 2 [T267-2]

Trà, bánh và cà phê


Ko&Co

Tầng 2 [T259-1]

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình, Phụ kiện


XTEP

Tầng 1 [T118-1]

Phụ kiện, Thời trang nam, Thời trang nữ