189 Cửa hàng


Tokyo Vaccine Center

Tầng 2 [T235]

Dịch Vụ


Nội Thất Hoàn Mỹ

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


Fuji Sakura

Tầng 3 [T337]

Vườn ẩm thực


5 CUA SEAFOODS

Tầng 3 [T339]

Vườn ẩm thực


VALENTINO CREATIONS

Tầng 1 [T122-1]

Thời trang nam, Thời trang nữ


Orifood BBQ & Hotpot

Tầng 2 [T251]

Nhà hàng


Okaidi Obaibi

Tầng 3 [T328]

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình, Thời trang trẻ em


Fila

Tầng 1 [T118-2]


Aristino

Tầng 2 [T204-2]

Thời trang nam


Guardian

Tầng 1 [T107-1]

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình, Mỹ phẩm


Lovekids

Tầng 3 [T323]

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình, Thời trang trẻ em


VS Racing

Tầng 3 [T340]

Giải Trí


MLB

Tầng 1 [T109]

Phụ kiện, Thời trang nam, Thời trang nữ


Kangaroo

Tầng 3 [T310 - 311]

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


New Era

Thời trang nam, Thời trang nữ