191 Cửa hàng


Ko&Co

Tầng 2 [259-1]

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình, Phụ kiện


XTEP

Tầng 1 [118-1]

Phụ kiện, Thời trang nam, Thời trang nữ


Tasaki BBQ

Tầng 2 [266]

Nhà hàng


Lẩu Thái 268

Tầng 3 [336]

Nhà hàng, Vườn ẩm thực


K-PUB

Tầng 1 [153]

Nhà hàng


JOCKEY, VERA

Tầng 2 [276]

Thời trang nam, Thời trang nữ


METiC

Tầng 2 [235]

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


Soul Of Vietnam

Tầng 2 [244-2]

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


D.CHIC

Tầng 1 [136]

Thời trang nữ


Fujjko

Tầng 3 [356]

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình, Dịch Vụ


ADORE DRESS

Tầng 2 [201-1]

Thời trang nữ


H&M

Tầng 2 [212], Tầng 1 [111-112]

Phụ kiện, Thời trang nam, Thời trang nữ, Thời trang trẻ em


CGV

Tầng 3 [326], Tầng 4 [T401]

Giải Trí


Laneige

Tầng 1 [104]

Mỹ phẩm


iBasic

Tầng 2 [277]

Thời trang nam, Thời trang nữ