190 Cửa hàng


SNOW WORLD

Tầng 3 [322]

Giải Trí


GENVIET

Tầng 2 [229]

Thời trang nam, Thời trang nữ, Thời trang trẻ em


MYKINGDOM

Tầng 3 [331]

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


Homechef

Tầng 3 [357]

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


ATZ Life

Tầng 3 [307-1]

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


MAZANO

Tầng 2 [208]

Thời trang nam


Mr. Dakgalbi

Tầng 1 [147]

Nhà hàng


Marukame Udon

Tầng 1 [150-151]

Nhà hàng


Vietstreet

Tầng 1 [167]

Nhà hàng


Lotteria

Tầng 1 [173]

Nhà hàng


BOO

Tầng 2 [233]

Thời trang nam, Thời trang nữ, Thời trang trẻ em


Hoàng Phúc

Tầng 2 [232]

Phụ kiện, Thời trang nam, Thời trang nữ, Thời trang trẻ em


Giovanni

Tầng 1 [120-2]

Phụ kiện, Thời trang nam


Beverly Hills Polo Club

Tầng 1 [121]

Thời trang nam, Thời trang nữ


Dream Kids

Tầng 3 [365]

Giải Trí