191 Cửa hàng


Converse

Tầng 2 [T228]

Thời trang nam, Thời trang nữ, Thời trang trẻ em


Reebok

Tầng 2 [T230]

Thời trang nam, Thời trang nữ


INOCHI

Tầng 3 [T321]

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


UNIQLO

Tầng 1 [T124 -125]

Phụ kiện, Thời trang nam, Thời trang nữ, Thời trang trẻ em


AMM

Tầng 2 [T210]

Thời trang nam, Thời trang nữ, Thời trang trẻ em


WUNDERTUTE

Tầng 3 [T301-2]

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


ToCoToCo

Tầng 2 [T267-2]

Trà, bánh và cà phê


Ko&Co

Tầng 2 [T259-1]

Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình, Phụ kiện


XTEP

Tầng 1 [T118-1]

Phụ kiện, Thời trang nam, Thời trang nữ


Tasaki BBQ

Tầng 2 [T266]

Nhà hàng


Lẩu Thái 268

Tầng 3 [T336]

Vườn ẩm thực


K-PUB

Tầng 1 [T153]

Nhà hàng


JOCKEY, VERA

Tầng 2 [T276]

Thời trang nam, Thời trang nữ


D.CHIC

Tầng 1 [T136]

Thời trang nữ


ADORE DRESS

Tầng 2 [T201-1]

Thời trang nữ