Diagram of floors

Thang cuốnEscalator

Thang cuốn

Escalator

Khu nghỉ chânResting place

Khu nghỉ chân

Resting place

Nhà vệ sinhToilet

Nhà vệ sinh

Toilet

Thang máyElevator

Thang máy

Elevator

Lối thoátExit

Lối thoát

Exit

Nhà vệ sinh trẻ emKid's toilet

Nhà vệ sinh trẻ em

Kid's toilet

Phòng trang điểmMake-up room

Phòng trang điểm

Make-up room

Ngân hàngBank

Ngân hàng

Bank

 Điểm đón taxiTaxi stop

Điểm đón taxi

Taxi stop

Điểm đón xe busBus stop

Điểm đón xe bus

Bus stop

Quầy thông tinInformation counter

Quầy thông tin

Information counter

Phòng hút thuốcSmoking room

Phòng hút thuốc

Smoking room

Phòng chăm sóc em béBaby Room

Phòng chăm sóc em bé

Baby Room

Điểm đón xePick up point

Điểm đón xe

Pick up point

T106

T116

T118-2
T122-1

T141

T153

Ngân hàngBank

Ngân hàng

Bank

Điểm đón taxiTaxi stop

Điểm đón taxi

Taxi stop

Điểm đón xe busBus stop

Điểm đón xe bus

Bus stop

Quầy thông tinInformation counter

Quầy thông tin

Information counter

Phòng hút thuốcSmoking room

Phòng hút thuốc

Smoking room

 Phòng chăm sóc em béBaby Room

Phòng chăm sóc em bé

Baby Room

Phòng trang điểmMake-up room

Phòng trang điểm

Make-up room

Thang máyElevator

Thang máy

Elevator

Thang cuốnEscalator

Thang cuốn

Escalator

Khu nghỉ chânResting place

Khu nghỉ chân

Resting place

Lối thoát Exit

Lối thoát

Exit

Nhà vệ sinhToilet

Nhà vệ sinh

Toilet

Nhà vệ sinh trẻ emKid's toilet

Nhà vệ sinh trẻ em

Kid's toilet

 Điểm đón xePick up point

Điểm đón xe

Pick up point

T200

T206-1

T220

T267-1

Nhà vệ sinhToilet

Nhà vệ sinh

Toilet

Thang CuốnEscalator

Thang Cuốn

Escalator

Ngân hàngBank

Ngân hàng

Bank

Điểm đón taxiTaxi stop

Điểm đón taxi

Taxi stop

Điểm đón xe busBus stop

Điểm đón xe bus

Bus stop

Quầy thông tinInformation counter

Quầy thông tin

Information counter

Phòng hút thuốcSmoking room

Phòng hút thuốc

Smoking room

Phòng chăm sóc em béBaby Room

Phòng chăm sóc em bé

Baby Room

Phòng trang điểmMake-up room

Phòng trang điểm

Make-up room

 Điểm đón xePick up point

Điểm đón xe

Pick up point

 Nhà vệ sinh trẻ emKid's toilet

Nhà vệ sinh trẻ em

Kid's toilet

Lối thoátExit

Lối thoát

Exit

Khu nghỉ chânResting place

Khu nghỉ chân

Resting place

Thang máyElevator

Thang máy

Elevator

THANG CUỐNEscalator

THANG CUỐN

Escalator

THANG MÁYElevator

THANG MÁY

Elevator

Khu nghỉ Resting place

Khu nghỉ

Resting place

Phòng mẹ và béBaby Room

Phòng mẹ và bé

Baby Room

Quầy thông tinInformation counter

Quầy thông tin

Information counter

 Phòng hút thuốcSmoking room

Phòng hút thuốc

Smoking room

Nhà vệ sinh trẻ emKid's toilet

Nhà vệ sinh trẻ em

Kid's toilet

Nhà vệ sinhRestroom

Nhà vệ sinh

Restroom

Phòng trang điểmMake-up room

Phòng trang điểm

Make-up room

Điểm đón xe bus Bus stop

Điểm đón xe bus

Bus stop

Điểm đón taxiTaxi stop

Điểm đón taxi

Taxi stop

Điểm đón xePick up point

Điểm đón xe

Pick up point

Ngân hàng Bank

Ngân hàng

Bank

Lối thoátExit

Lối thoát

Exit